[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19)
ส่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ บ้านนารีสวัสดิ์
พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
การประกวดหนูน้อย ACN 2019 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
การประกวด ACN Star Kids 2020 ระดับปฐมวัย
การประกวด Mr.ACN & Miss ACN 2020 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวด Mr.ACN & Miss ACN 2020 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ACN Christmas Fair 2020
งานเลี้ยงเทศกาลคริสต์มาส 2020 สวัสดีปีใหม่ 2021 : ภายในห้องเรียน ระดับประถมฯ-มัธยมฯ
งานเลี้ยงเทศกาลคริสต์มาส 2020 สวัสดีปีใหม่ 2021 : ภายในห้องเรียน ระดับปฐมวัย
งานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียนประจำ ACN ประจำปี 2563
กำหนดเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 ระดับประถมศึกษา
เนื้อหาการสอบระดับมัธยมปลาย
กำหนดเนื้อหาการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1-2-3 กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ลงทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้และเดินทางไกลลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2563
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การรับการติดตามระบบงานนิเทศ/งานวิจัย/งานประกันคุณภาพภายในและงานนโยบายและแผน
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
งานเลี้ยงฉลองวันเกิดนักเรียนประจำ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประชุมคณะกรรมการ ACN Christmas Fair 2020
ตัวแทนภาคอีสานตอนล่าง Singha Drinking Water 3x3 Thailand Championship รุ่นอายุ 18 ปี
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2563
ร่วมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเอกชน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่ และทัศนศึกษา จ.แพร่-น่าน
พิธีเสกป้ายชื่อโรงเรียนและเสกถ้ำพระกุมาร ประจำปี 2563
ประชุมครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
บริษัท บางกอกเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
"ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ (เชียร์ลีดเดอร์-พิธีปิด)
"ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ (การแข่งขันกรีฑา)
"ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ-มัธยมฯ (พิธีเปิด)
ตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 บาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
ตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 บาสเกตบอล 3X3 กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
เข้าร่วมการอบรมครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ครู บุคลากร และพนักงาน ACN
พิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา วันมหาธีรราชเจ้า
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างบรรยากาศในเทศกาลคริสต์มาสและพิธีเสกถ้ำพระกุมาร
ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสี "ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ-มัธยมฯ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับประถมศึกษา
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ACN GAMES 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบชิงชนะเลิศ)
ประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี ACN Games 2020
การประชุมสี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ร่วมประขุมเครือข่ายฯ ที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง จ.นครราชสีมา
ร่วมประชุมประธานเครือข่ายฯ 1-8 คณะกรรมการสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังวัดนครราชสีมา และประชุมผู้บริหารเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี และโรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับประถมฯ 1-6
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|