[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-2
ทดสอบวัดความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานสากล HSK และ YCT
การแข่งขันกีฬาทางอากาศ (เครื่องบินจำลอง)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญยอแซฟ
ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-basesd)
การฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
เนื้อหาการสอบปลายภาค2ปี64(มัธยมศึกษาปีที่4-5)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญฯ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 39 ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 1 Portfolio
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ สำนักพิมพ์เคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Cambridge Assessment English – Authorized Platinum Centre และ IDP Education Services
การฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญพัตต์ สุรอารีย์กุล
เนื้อหาการสอบกลางภาค 2 ปีการศึกษา 2564 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ประชุมครู ประจำเดือน ปีการศึกษา 2564
การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
กำหนดเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ภาพบรรยากาศการจับรางวัล ACN Christmas Fair 2021
ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565
ประชุมพิจารณางบประมาณ ปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน
การตรวจเยี่ยมการบริหารงบประมาณประจำปี 2564 โดย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เด็กหญิงพิชญพัตต์ สุรอารีย์กุล
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ MOU การศึกษาต่อและการให้ทุนการศึกษา(พิเศษ)
ให้บริการสถานที่จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เด็กหญิงพิชญพัตต์ สุรอารีย์กุล
นักเรียนระดับประถมฯ และ มัธยมฯ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK)
ภราดา ดร.สอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการร่วมประขุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.31 จ.นครราชสีมา
นักเรียนระดับปฐมวัย และ English Program ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK)
TERAM CUP 2021 3X3 Basketball Tournament
ส่งความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ พระสังฆราช ยอแซฟ ชุศักดิ์ สิริสุทธิ์ และอธิการิณีโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
สามเณรบ้านเณรกลางฯ ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ คณะภราดา
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีแต่งตั้งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน ประธานสี รองประธานสี และคณะกรรมการนักเรียน
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 120 ปี แห่งการเข้ามาทำงานของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย 1901 - 2021
ต้อนรับเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุข "เทศกาลคริสต์มาส"
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2564
การเปิดเรียน ของนักเรียนระดับปฐมวัย ภายใต้มาตรการการ "ACN Sandbox Safety Zone"
การตรวจโควิด - 19 สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
IELTS Online Workshop สำหรับนักเรียนและครู
การตรวจโควิด - 19 สำหรับนักเรียนระดับประถมฯ และมัธยมฯ
พิธีขอพรแม่พระอัสสัมชัญ ในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญฯ เปิดภาคเรียน
คณะครูและบุคลากรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 (ATK)
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้มาเยี่ยม ให้กำลังใจ ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญฯ
รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี (เข็มที่ 2)
การตรวจประเมินมาตรการ "SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL"
Big Cleaning Day ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์หลังน้ำท่วม
ขอขอบคุณ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา และ สยามแม็คโครนครราชสีมา
สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2564
สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|