[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ตัวแทนภาคอีสานตอนล่าง Singha Drinking Water 3x3 Thailand Championship รุ่นอายุ 18 ปี
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2563
ร่วมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเอกชน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่ และทัศนศึกษา จ.แพร่-น่าน
พิธีเสกป้ายชื่อโรงเรียนและเสกถ้ำพระกุมาร ประจำปี 2563
ประชุมครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
บริษัท บางกอกเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
"ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ (เชียร์ลีดเดอร์-พิธีปิด)
"ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ (การแข่งขันกรีฑา)
"ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ-มัธยมฯ (พิธีเปิด)
ตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 บาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
ตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 บาสเกตบอล 3X3 กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
เข้าร่วมการอบรมครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ครู บุคลากร และพนักงาน ACN
พิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา วันมหาธีรราชเจ้า
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างบรรยากาศในเทศกาลคริสต์มาสและพิธีเสกถ้ำพระกุมาร
ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสี "ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ-มัธยมฯ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับประถมศึกษา
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ACN GAMES 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบชิงชนะเลิศ)
ประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี ACN Games 2020
การประชุมสี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ร่วมประขุมเครือข่ายฯ ที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง จ.นครราชสีมา
ร่วมประชุมประธานเครือข่ายฯ 1-8 คณะกรรมการสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังวัดนครราชสีมา และประชุมผู้บริหารเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี และโรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับประถมฯ 1-6
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
อบรมการพลิกโฉมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563
ศึกษาดูงาน เมล็ดพันธุ์กาแฟคุณภาพเข้มข้นจากชาวดอย ส่งตรงถึง "N'Cafe"
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประกวดเต้น COVER DANCE กีฬาสี ACN GAMES 2020
การประชุมสี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ACN GAMES 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 (9 พฤศจิกายน 2563)
รร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเลิศพิทยรัตน์ ณ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา
สัปดาห์ที่ 2 การแข่งขันบาสเกตบอลลีค Korat Basketball League 2020 ครั้งที่ 1
วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2563 "ระดับประถมฯ-มัธยมฯ"
วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2563 "ระดับปฐมวัย"
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ACN GAMES 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 (6 พฤศจิกายน 2563)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ACN GAMES 2020"
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ACN GAMES 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 (4 พฤศจิกายน 2563)
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ACN GAMES 2020 (3 พฤศจิกายน 2563)
การแข่งขันบาสเกตบอลลีค Korat Basketball League 2020 ครั้งที่ 1
การประชุมสี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
พิธีบูชาขอบพระคุณหิรัญสมโภชฯ และ สุวรรณสมโภชฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สัมมนาครูและบุคลากรฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการจัดกรีฑาสี ACN GAMES 2020
กิจกรรม "Make Up" และ "LEGO"
ประชุมคณะกรรมการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|